Liner - Europool. Tillverkare av olika typer av pooler.

Gå till innehållet

Huvudmeny

Liner

Pooler

Simpooler , gård pooler , hem pooler, glasfiber pooler, pooltak , kemikalier, värmepumpar, filter , cirkulations och vattens rening utrustning , skimmer , munstycken, sand filter, vattenfall, motströms utrustning, rutschbanor.

Poolen beståndsdelar är följande: stål profiler med väggtjocklek på 0,6 mm till 0,8 mm, 0,6 mm folie Konstruktionen av poolens vägg skapar en stålmantel som är monterad i övre och nedre profilerna, som ger poolens form. Centralt stöds uppbyggnad baseras på en profil tillverkad av massivt stål (en horisontell skena och två vertikala stöd).
Poolens konstruktioner finns tillgängliga
i två djup: 120cm och 150cm.
För varje pool kan vi även installera följande utrustning : skimmer med munstyckena och filtrerings pump, sandfilter, stege. Dessutom kan poolen förses med luftvärmepump, undervatten belysning av olika slag, massage utrustning, anordning för automatisk drift av filtret, automatisk kemdoserings anläggning, undervattens dammsugare, o.s.v

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn