MONTERING - Europool. Tillverkare av olika typer av pooler.

Gå till innehållet

Huvudmeny

MONTERING

Simpooler , gård pooler , hem pooler, glasfiber pooler, pooltak , kemikalier, värmepumpar, filter , cirkulations och vattens rening utrustning , skimmer , munstycken, sand filter, vattenfall, motströms utrustning, rutschbanor.

MONTERING
Tillverkningen av poolen sker i fabriken och levereras till kunden som en hel modul med nödvändiga tillbehör så som skimmer, munstycken (dessa finns redan monterade), cirkulationspump och sandfilter.
Kunden behöver välja ut en plats där poolen ska sättas och därefter gräva ett hål för poolen. I hålet ska en cementplatta gjutas eller grusplatta om kunden önskar detta. Det finns tre olika optioner beroende på underlagets mekaniska egendomar: grusunderlag , lecakulor blandat med småstenar, lättbetongplatta.
När detta är gjort kommer poolmodulen sättas på plats. Modulen sätts in med hjälp av en kran och måste finnas tillgänglig vid leveransen av poolen. Ingen extra isolering är nödvändig för att poolen är redan välisolerad. Hålet som grävs ska vara anpassat till poolens storlek och betongplattan skall vara ca 20 cm tjock.
Man måste ta hänsyn till grundvattens årliga nivåer. Poolernas stabilitet kräver rätt dränering .
När poolen är på plats då kan resten av tillbehören monteras av en rörläggare, du har även möjlighet att nyttja våra rörläggare tjänster om så önskas.


 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn