Skötsel av pooler - Europool. Tillverkare av olika typer av pooler.

Gå till innehållet

Huvudmeny

Skötsel av pooler

Teknik

Simpooler , gård pooler , hem pooler, glasfiber pooler, pooltak , kemikalier, värmepumpar, filter , cirkulations och vattens rening utrustning , skimmer , munstycken, sand filter, vattenfall, motströms utrustning, rutschbanor.

Skötsel av poolen
vatten tempe ratur i poolen bör inte överstiga 32 grader. För att hålla vattnet rent måste man sänka pH värdet till 7,0 -7,2 med Ph sänkande, suraktiga medel. Om ph värdet är för högt blir vatten grumligt om pH kommer att ligga under 6,5 kan vi fälla från vatten koppar föreningar och få i vatten gröna färgnyanser. För bakterie dödande syfte måste man dosera klor i form av vätska , pulver eller tabletter. Den optimala koncentrationen av fritt klor måste ligga vid ma.0,8 p.p.m  = mg/l , totalt klot däremot får absolut inte överstiga 2,0 p.p.m.  Givetvis efter långa perioder under vilka poolen användes inte måste vi utföra följande åtgärder:  1. Skölja filter för att avlägsna samtliga samtalde partiklar 2. Chock dosera klor för att fötvbättra vattens kondition  då tillfälligt klorkoncentration kan överstiga 1,5 p.pm. 3. Sänka ph värdet till pH = 7,0 för att stärka klorens verkan. 4. Starta uppvärmning a v poolvatten och kolla noggrant alla viktiga vattens värde.  Efter sim säsongen innan man släppt ut vatten behöver man avlägsna kal och smuts ifrån ledningarna genom att dosera kalbortagnings medel samt fetlösande medel och låta cirkulations pumpen gå minst 1 timme. I början av nästa säsongen måste man chock clorera vatten i låta pumpen gå minst 2 timmar innan man hoppar in till v attnet.

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn